14 de juliol de 2013

COLORAINES

Mural de La llebre i la tortuga del Projecte Corloraines de l'EDITORIAL CRUÏLLA.